Kırşehir Tarım İl Müdürlüğü

Arıcılık Kayıt Sistemi

         ARICILAR KAYIT ALTINA ALINIYOR.

    

      

       Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde aktif arılı kovanların ve arıcıların "Arıcılık Kayıt Sistemi"ne alınması için çalışmalar başlatılmıştır.

 

       Arıcılık Kayıt Sistemine kayıt olmayan aktif kovanlar ve arıcılara, İl içi ve İl dışı nakillerde, Veteriner Sağlık ve Sevk raporu verilemeyecektir.

       Arcılık desteklemelerinden yararlanmak için, en az 30 adet arılı kovan sahibi olunması,Arıcılar Birliğine üye olmaları ve Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olmaları gerekmektedir. Bu vesile ile arı hareketlerinin takip edilmesi, arı üretimi ve arı hastalıklarının kontrol edilmesi ile kayıt dışı üretimin önlenmesi için arıcılık kayıt sistemi uygulamaya konulmuştur.

 

       Arıcılık Kayıt Sistemi uygulamaya geçirilmiş olup, İlimiz ve İlçelerimizde, köy ve kasabalarımızdaki aracılarının mağdur olmamaları için, Tarım İl Müdürlüğüne başvurarak, aktif arılı kovanlarına takmak üzere, Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünden plaka almaları ve Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğünde “Arcılık Kayıt Sistemi” ne kayıt olmaları gerekmektedir.